doc. Ing. Petr Hora, CSc.


Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: +420 377 279 652
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

     1986         dokončena studia na FEL ČVUT v Praze
1987 - 1990 aspirantura na FEL ČVUT v Praze ve vědním oboru elektroakustika
    1991          obhájena kandidátská disertační práce "Kalibrace snímačů akustické emise impulsní metodou"
1990 - 1992 Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV v Plzni
1993 - 1994 Institut technologie a spolehlivosti AV ČR & ZČU v Plzni
    1995          Ústav fyzikálních technologií a spolehlivosti AV ČR & ZČU v Plzni
1996 - 1997 Ústav fyzikálního inženýrství AV ČR & ZČU v Plzni
  od 1998      Ústav termomechaniky AV ČR v Plzni
     2006        obhájena docentská habilitační práce "Molekulární dynamika v materiálovém výzkumu"

Vybrané publikace

Výuka

Západočeská univerzita v Plzni

Akustické jevy v kontinuích
Technická diagnostika konstrukcí
Matematické výpočetní systémy

Granty

2007–2009GA101/07/0789Nanodiagnostika defektů ve 3D molekulární dynamice
2006–2008GA101/06/1689Analýza komponent modelu systému pro metodiku akustické emise