doc. Ing. Alexander Ivanovič Fedortchenko, DrSc.


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 266 052 303
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Александр И. Федорченко

Vybrané publikace

Granty

2012–2013LH12042Mikrooptický snímač viskozity kapalin, využívající ztráty intenzity světla při ohybu kmitajícího vlákna