Ing. Aleš Blahut, Ph.D.


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 266 053 024
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): R-7825-2017
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty