Jan Cibulka


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266053147
Místnost:  M3202A
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty