Ing. Miroslav Čenský, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053024
Místnost:  M2205
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav fyzikální chemie

  • červen 1996 - státní zkouškou ukončeno inženýrské studium, Ing
  • duben 2001 – obhajoba disertační práce, Ph.D.

 

Zaměstnání

  • od října 2015 – vědecký pracovník, Ústav Termomechaniky AV ČR, Oddělení Termodynamika
  • od ledna 2002 až září 2015 – vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR, Laboratoř COIL, Oddělení chemických laserů, později Oddělení radiační a chemické fyziky
  • prosinec 1999 až leden 2002 - odborný pracovník, Fyzikální ústav AV ČR, Oddělení chemických laserů
  • 2003 částečný úvazek, Ústav anorganické chemie AV ČR v Řeži

 

Stáže

  • září 2001 až prosinec 2001 - Laboratoire de Thermodynamique des Solution et des Polymère, Université Blaise Pascal, Clermont‑Ferrand, Francie
  • listopad 1998 až leden 1999 - Laboratoire de Thermodynamique des Solution et des Polymère, Université Blaise Pascal, Clermont‑Ferrand, Francie
  •  leden 1998 až červenec 1998 - Laboratoire de Thermodynamique des Solution et des Polymère, Université Blaise Pascal, Clermont‑Ferrand, Francie
  • červenec 1995 - praxe v Ústavu chemických procesů AV ČR

Granty

2017–2019GA17-08218SMateriály pro skladování tepelné energie: Termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla