Ing. Michal Blaháček, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí technicko-hospodářského úseku
Oddělení:  Hospodářsko-ekonomický úsek
Telefon: 266053122
Místnost:  M2301
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace:
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

2013 zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz ÚT AV ČR
2009 vedoucí technicko hospodářského úseku ÚT AV ČR
2000 Ph.D. - Lokalizace zdrojů akustické emise pomocí umělých neuronových sítí
1994 Nastoupil do ÚT AV ČR
1994 Ing. - obor matematické inženýrství, FJFI ČVUT

Granty

2007–2009GA101/07/1518Využití fuzzy metod pro lokalizaci zdrojů akustické emise
2000–2003GA106/00/D105Odhad disperzních a útlumových charakteristik ultrazvukových vln pomocí umělých neuronových sítí