Ing. Lucie Bodnárová, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Telefon: 266053712
Místnost:  M3101
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

2014 Ph.D. - Fyzikální inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra materiálů, ČVUT v Praze
                        disertační práce: Vyšetřování elastických vlastností pokročilých materiálů ultrazvukovými metodami

2007 Ing.    - Fyzikální inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra materiálů, ČVUT v Praze
                       diplomová práce: Elastické vlastnosti austenitu a 2H martenzitu slitiny CuAlNi v blízkosti teplot fázových
                       přechodů     

Vybrané publikace

www.researcherid.com/rid/G-6372-2014

Granty

2017–2019GA17-00062SVysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin