Ing. Marek Belda


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052832
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID: http://www.orcid.org/0009-0007-0900-1826
LinkedIn:
ResearchGate:

[ 01/10/2023 ] Začal pracovat v ÚT AV

[ 01/10/2023 – nyní ] Doktorské studium (Ph. D.), Aplikované vědy ve strojním inženýrství, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Fakulta strojní, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze

[ 20/09/2021 – 30/08/2023 ] Navazující magisterské studium (Ing.), Aplikované vědy ve strojním inženýrství (Specializace: Aplikovaná mechanika), Fakulta strojní, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze, Prospěl s vyznamenáním, Diplomová práce: Zlepšení tvaru leteckých profilů pomocí adjungované optimalizace a panelové metody, Odkaz na práci: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/111155

[ 20/09/2018 – 03/09/2021 ] Bakalářské studium (Bc.), Teoretický základ strojního inženýrství (Bez oboru), Fakulta strojní, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze, Prospěl s vyznamenáním, Bakalářská práce: Modelování akumulátoru tepla s PCM ve válcových pouzdrech v OpenModelice, Odkaz na práci: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/96957

Granty