Ing. Pavel Antoš, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266052031, 266053394
Místnost:  M2517
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
Ph.D. -   Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Aplikovaná mechanika
Ing.    -   Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Dynamika tekutin a energetika

Zaměstnání
2005-             Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2003–2005   Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zahraniční pobyt
2002-2003   von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgie
(VKI Diploma Course in Fluid Dynamics, obor Turbomachinery and Propulsion) (9 měsíců)

Granty

2012–2016GAP101/12/1271Vliv složitých okrajových podmínek na přechod do turbulence
2010–2012GPP101/10/P556Interakce volného turbulentního proudění s polem teploty generovaným řadou rovnoběžných žhavených vláken