Ing. Alena Kruisová, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053792
Místnost:  M3220
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-7881-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-9218-6556
LinkedIn:
ResearchGate:

2003 Ph.D., disertace: Constitutive modelling of hyperelastic materials using the logarithmic description
1998 – 1999 stáž na TU Delft, Nizozemí, stavební mechanika, katedra počítačové mechaniky
od roku 1995 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
1990 - 1995 strojní fakulta ČVUT, obor aplikovaná mechanika

Vybrané publikace

A. Kruisová, M. Ševčík, H. Seiner, P. Sedlák,, B. Román-Manso, P. Miranzo, M. Belmonte, M. Landa. Ultrasonic bandgaps in 3D-printed periodic ceramic microlattices. Ultrasonics, 82, str.91-100, 2018.

A. Kruisová, H. Seiner, P. Sedlák, M. Landa, B. Román-Manso, P. Miranzo, M. Belmonte. Acoustic metamaterial behavior of three-dimensional periodic architectures assembled by robocasting. Applied Physics Letters, 105 (21), str. 211904, 2014.

M. Janovská, P. Sedlák, A. Kruisová, H. Seiner, M. Landa, J. Grym. Elastic constants of nanoporous III-V semiconductors.
Journal of Physics D-Applied Physics. 48, (24) 2015.

M. Frost, P. Sedlák, A. Kruisová, M. Landa. Simulations of Self-Expanding Braided Stent Using Macroscopic Model of NiTi Shape Memory Alloys Covering R-Phase. Journal of Materials Engineering and Performance, 23 (7), str. 2584--2590, 2014.

H. Seiner, P. Sedlák, L. Bodnárová, A. Kruisová, M. Landa, A. Pablos a M. Belmonte. Sensitivity of the resonant ultrasound spectroscopy to weak gradients of elastic properties. Journal of the Acoustical Society of America, 131 (5), str. 3775--3785, 2012.

M. Růžek, P. Sedlák, H. Seiner, A. Kruisová a M. Landa. Linearized forward and inverse problems of the resonant ultrasound spectroscopy for the evaluation of thin surface layers. Journal of the Acoustical Society of America, 128 (6), str. 3426.-3437, 2010

J. Plešek a A. Kruisová. Formulation, validation and numerical procedures for Hencky's elasticity model. Computers and Structures, 84: str. 1141--1150, 2006.

A. Poživilová. Constitutive modelling of hyperelastic materials using the logarithmic description. Disertační práce, ČVUT v Praze, 2002.

 

Granty

2019–2021GA19-14237SStudium nelineární interakce elastických vln a materiálu s trhlinou
2003–2006GP106/03/D038Materiálové vztahy při velkých přetvořeních se zaměřením na problémy šíření napěťových vln a jejich aplikace v NDT