Coffee

An ECCOMAS Advanced Online Course on Computational Structural Dynamics

Srdečně zveme na krátký kurs zaměřený na výpočtovou dynamiku s názvem „An ECCOMAS Advanced Online Course on Computational Structural Dynamics“, který organizuje Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, ve dnech 31. srpna – 4. září 2020.

Kurs se zaměřuje na moderní a aktuální numerické metody ve výpočtové dynamice a to hlavně na metodu konečných prvků v lineárních i nelineárních dynamických úlohách, metodě hraničních prvků, numerickým metodám pro šíření vln napětí v pevných látkách, numerickým metodám dynamického šíření trhlin, moderním metodám přímé numerické integrace pohybových rovnic, numerickým metodám pro dynamické kontaktní úlohy, metodám rozkladu oblastí, modální a spektrální analýze a numerickým metodám jejich řešení, sdruženým úlohám v dynamice (např. interakce poddajných těles s tekutinou) a mnoha dalším.

Podrobnosti naleznete na stránkách http://shortcourse2020.it.cas.cz/