Pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin – UKONČENO

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici Pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin  v Oddělení termodynamiky.

Naše referenční číslo: 0052_20_D2

Náš tým se zabývá výzkumem termofyzikálních vlastností tekutin, např. podchlazených vodných směsí při extrémních podmínkách, a fázovými přechody, např. nukleací kapek ve směsích s oxidem uhličitým. Pro popis těchto vlastností vyvíjíme v našich laboratořích jak unikátní experimentální aparatury, tak přesné matematické modely. Náplní práce úspěšného uchazeče bude především teoretický výzkum v termodynamice zaměřený na vývoj modelů pomocí molekulárních simulací (MS).

Náplň práce:

 • Teoretický výzkum v oboru termodynamiky.
 • Modelování termofyzikálních vlastností kapalin a fázových přechodů pomocí nástrojů molekulárních simulací.
 • Programování podpůrných nástrojů pro MS (např. MATLAB, C/C++, Fortran, Python).
 • Porovnání výsledků MS s vlastními experimenty a daty z literatury.
 • Spolupráce s vědeckými týmy Laboratoře termofyzikálních vlastností a Laboratoře fázových přechodů.
 • Zapojení do publikační činnosti týmu.

Požadované vzdělání:

 • Doktorské (fyzikální chemie, matematická fyzika, fyzikální inženýrství apod.)

Požadované znalosti a schopnosti:

 • Nejméně 2 roky zkušenosti v oblasti molekulárních simulací a s nástroji pro MS (DL_POLY, Gromacs, ms2, apod.).
 • Publikační činnost, případně další výsledky odpovídající délce a charakteru praxe.
 • Pokročilá programátorská zdatnost (MATLAB, případně C/C++, Fortran, Python).
 • Samostatný a zodpovědný přístup k řešení výzkumných úkolů.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1/C2.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s předpokládaným prodloužením v případě dobrých výsledků.

Výše úvazku: 1,0

Předpokládané datum nástupu: 1. 10. 2020

Nabízíme: 

 • hrubou mzdu 38 000 Kč + odměny závislé na výkonnosti a publikování;
 • stabilní zázemí, rovné příležitosti;
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu;
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna;
 • stravenky;
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel);
 • vlastní rekreační zařízení.

Proces výběru:

 • Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladu o získaném doktorském titulu zasílejte na emailovou adresu vins@nullit.cas.cz, (Ing. Václav Vinš, Ph.D.).
 • Uchazeči demonstrují splnění požadavků ve svém životopisu uvedením konkrétního typu a délky výzkumné praxe nebo typu a rozsahu znalostí.
 • Po uplynutí data uzávěrky přihlášek provede výběrová komise užší výběr uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Uchazeči, kteří absolvují osobní pohovor, budou informováni o výsledku výběru e-mailem.

Datum uzávěrky přihlášek: 24. 8. 2020, 14.00