2. výzva programu MERIT Postdoctoral Fellowship Programme se otevírá 15. ledna 2024

Dne 15. ledna 2024 se v rámci projektu MERIT Středočeského inovačního centra financovaného z programu Horizon Europe MSCA-COFUND otevře nová výzva pri přijímání návrhů výzkumných stáží. Ústav termomechaniky AV ČR je partnerským pracovištěm, na němž je možné absolvovat stáž v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně.

Další informace
Webová stránka programu MERIT

Video o programu