foto

Ing. Zuzana Dvořáková

Telefon +420 266 053 144 E-mail Zuzana.Dvorakova@it.cas.cz Místnost M3201 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Funkce doktorand Odborné zaměření zpracování signálů, akustická emise, časově reverzní akustika, pravděpodobnost a statistika
Životopis
2010 - současnost: Doktorské studium v oboru Matematické inženýrství (co-tutelle), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze.

2010 - současnost: Doktorské studium v oboru Věda o životě (Science Vie) (co-tutelle), Fakulta medicíny, François Rabelais University in Tours, Francie.

2012 únor - květen: ERASMUS studium, Universidad de Miguel Hernandez, Elche, Španělsko.

2008 - 2010: Magisterské studium, obor Matematické modelování, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze.
Téma diplomové práce: Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů.

2005 - 2008: Bakalářské studium, obor Matematické modelování, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze.
Téma bakalářské práce: Statistické metody zpracování a klasifikace signálů.

Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
1. Farová, Z. – Kůs, V.
Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA, 2011, no. 97, p. 73. ISSN 1610-1928.

2. Kůs, V. - Farová, Z. - Tláskal, J.
New Classification Attributes for Signal Separation in Acoustic Emission Processing
Forum Statisticum Slovacum. 2010, vol. 7, no. 5, p. 295-301. ISSN 1336-7420.

3. Farová, Z. - Kůs, V.
Klasifikace signálu AE pomocí fuzzy metod a f -divergencí
Forum Statisticum Slovacum. 2009, roč. 6, č. 7, s. 38-43. ISSN 1336-7420.

4. Dos Santos, S. - Farová, Z. - Kus, V. - Převorovský, Z.
Echodentography Based on Nonlinear Time Reversal Tomography : Ultrasonic Nonlinear Signature Identification.
ICU 2011. Gdansk : University of Gdansk, 2011 - (Paczkowski, J.; Sikorska, A.; Śliwiński, A.) S. 178-179. ISBN 978-83-7531-215-7.


Výuka
Kombinatorika a pravděpodobnost - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
Matematika 1, 2 (cvičení) - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
Signal Processing (TD) - Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire, Blois, France
Probability and Statistics (TD) - Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire, Blois, France


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS