Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.

Telefon +420 266 053 144 E-mail zp@it.cas.cz Místnost M3201 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2017-2019 17-22615SVyužití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí
2011-2013 FR-TI3/755Modernizace diagnostiky pohonné jednotky vrtulníku
2010-2012 GAP104/10/1430Nelineární ultrazvuková defektoskopie stavebních prvků a konstrukcí
2009-2012 FR-TI1/198Automatizovaná diagnostika extrémně zatížených stavebních konstrukcí
2009-2012 FR-TI1/274Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla
2007-2009 GA106/07/1393Nelineární ultrazvuková spektroskopie kompozitů a slitin na bázi hořčíku
2006-2008 GA103/06/1711Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie
2005-2007 FT-TA/026T9 - Výzkum efektivních metod nedestruktivní detekce poruch
2004-2006 GA201/04/2102Inteligentní vyhledávání: analýza signálů akustické emise
2003-2005 GA205/03/0071Nelineární ultrazvuková defektoskopie pevných látek
2001-2002 OC P4.30Detekce vnitřních pnutí při mechanickém zpracování materiálů (COST P4.30)
1999-2001 IAA2076904Hierarchická struktura polymerních materiálů a její odezva na mechanickou deformaci a teplotní historii

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS