Ing. Jan Trnka, CSc.

Telefon +420 266 053 763 E-mail trnka@it.cas.cz Místnost M3216 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2007-2010 IAA201990701Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování
2007-2009 GA101/07/0588Nedestruktivní analýza vad v tenkostěnných skořepinách pomocí akuatických vln
1999-2003 IAA2076904Diagnostika nestacionární dynamické napjatosti v deskových a skořepinových útvarech

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS