foto

Ing. Jiří Plešek, CSc.

Telefon +420 266 053 213 E-mail plesek@it.cas.cz Místnost M2305A Oddělení Sekretariát ředitele ústavu Funkce ředitel ústavu Odborné zaměření - mechanika kontinua, materiálové modely
- výpočtová mechanika, MKP, dynamika rázu a nelineární úlohy
Životopis
od r. 2013 ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2007 zástupce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2003–2007 vedoucí oddělení D4 – Rázy a vlny v tělesech
1999–2000 Fyzikální ústav AV ČR, Praha, částečný úvazek
1997 vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
1993–1997 výpočtář, VAMET s.r.o., BIC ČVUT Praha
1992 Ústav termomechaniky AV ČR, částečný úvazek
1992 CSc. – Modelování termoplastického chování materiálů a aplikace v metodě konečných prvků
1984-1993 výzkumný a vývojový pracovník, SVÚSS, Praha – Běchovice
1984 Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT Praha

Organizační činnost a členství ve vědeckých společnostech
Vybrané publikace
KROUPA, F., PLEŠEK, J.: Nonlinear elastic behavior in compression of thermally sprayed materials. Mat. Sci. Engn. A328, pp. 1-7, 2002.

LANDA, M., PLEŠEK, J.: Contrast enhancement of ultrasonic imaging of internal stresses in materials. Ultrasonics, 40, (1-8), pp. 531-535, 2002.

PLEŠEK, J., KOROUŠ, J.: Explicit integration method with time step control for viscoplasticity and creep. Adv. Engng. Software, 33, (7-10), pp. 621-630, 2002.

PLEŠEK, J., KOLMAN, R., LANDA, M.: Using finite element method for the determination of elastic moduli by resonant ultrasound spectroscopy. J. Acoust. Soc. Am., 116, No. 1, pp. 282-287, 2004.

GABRIEL, D., PLEŠEK, J., ULBIN, M.: Symmetry preserving algorithm for large displacement frictionless contact by the pre-discretization penalty method. Int. J. Numer. Meth. Engng., 61, No. 15, pp. 2615-2638, 2004.

HLAVÁČEK, I., PLEŠEK, J. GABRIEL, D.: Validation and sensitivity study of an elastoplastic problem using the Worst Scenario Method. Comp. Meth. Appl. Mech. Eng., 195, pp. 763-774, 2006.

HIRSCH, E., PLEŠEK, J.: A theoretical analysis of experimental results of shock wave loading of OFE copper relating the observed internal structure to the deformation mechanism. Int. J. Impact Engng., 32, No. 8, pp. 1339-1356, 2006.

PLEŠEK, J., KRUISOVÁ, A.: Formulation, validation and numerical procedures for Hencky's elasticity model. Comput. Struct., 84, pp. 1141-1150, 2006.

PLEŠEK, J., FEIGENBAUM, H.P., DAFALIAS, Y.F.: Convexity of yield surfaces with directional distortional hardening. ASCE J. Eng. Mech., 136, No. 4, pp. 477-484, 2010.

GABRIEL, D., PLESEK, J., KOLMAN, R., VALES, F.. Dispersion of elastic waves in the contact-impact problem of a long cylinder. J. Comp. Appl. Math., 234, pp. 1930-1936, 2010.

FEIGENBAUM, H.P. DUGDALE, J., DAFALIAS, Y.F., KOUROUSIS, K.I., PLEŠEK, J.: Application of directional distortional hardening to multiaxial ratcheting. Int. J. Sol. Struct., 49, pp. 3063-3076, 2012.

KOLMAN, R., PLEŠEK, J., OKROUHLÍK, M., GABRIEL, D.: Grid dispersion analysis of plane square biquadratic serendipity finite elements in transient elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 96, No.1, pp.1-28, 2013.

ČERV, J., PLEŠEK, J.: Implicit and explicit secular equations for Rayleigh waves in two-dimensional anisotropic media. J. Wave Motion, 50, pp1105-1117, 2013.

KOLMAN, R., PLEŠEK, J., OKROUHLÍK, M.: Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method. J. Wave Motion, 51, No. 2, pp. 348–359, 2014.
Projekty
2017-2019 17-12925SPevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa. Víceškálový přístup
2015-2017 15-20666SPokročilé fenomenologické metody plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí
2014-2016 LH - KONTAKT IIVývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním
2010-2012 ME10024Vývoj konstitutivních modelů plasticity ve výpočtové mechanice
2009-2013 GA101/09/1630Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních
2006-2008 GA101/06/0914Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v tváření kovů
2006-2009 IAA100100637Real-space metoda pro výpočty elektronové struktury a totálních energií neperiodických systémů založená na metodě konečných prvků a pseudopotenciálu
2003-2005 GA101/03/0331Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách metodou konečných prvků
1999-2001 GA101/99/0834Metoda konečných prvků v nelineární mechanice kontinua a aplikace v problémech šíření trhlin
Výuka
Mechanika kontinua, Fakulta strojní ČVUT


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS