Ing. Anna Machová, CSc.

Telefon +420 266 053 023 E-mail machova@it.cas.cz Místnost M2408 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2010-2013 GAP108/10/0698Nové přístupy k ýzkumu únavového šíření trhliny v módech II, III a II + III
2002-2005 IAA2076201Simulace křehce-tvárného chování mikrotrhlin metodou molekulární dynamiky v 2D a 3D úlohách
2002-2004 ME 504Role konkurenčních skluzových procesů a atomárního otupení trhliny na křehce-tvárnou odezvu v železe
1997-2001 IAA2076701Porušování alfa-železa a vliv nečistot, simulace metodou molekulární dynamiky

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS