Ing. Josef Krofta, Ph.D.

Telefon +420 266 053 144 E-mail krofta@it.cas.cz Místnost M3201 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Odborné zaměření numerické modely, časově reverzní zrcadla v akustice, umělé neuronové sítě, fuzzy logika
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2009-2011 GP101/09/P577Numerický model ultrazvukových časově-reverzních zrcadel a jeho experimentální ověření

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS