foto

Ing. Jiří Dobiáš, CSc.

Telefon +420 266 053 973 E-mail jdobias@it.cas.cz Místnost M2417 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2008-2012 GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami
2005-2007 GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků
2002-2004 GA101/02/0072Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS