foto

Ing. Milan Chlada, Ph.D.

Telefon +420 266 053 144 E-mail chlada@it.cas.cz Místnost M3201 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Odborné zaměření analýza signálů, akustická emise, umělé neuronové sítě, statistická a faktorová analýza, fuzzy logika
Životopis
Vzdělání:
1989-1993Gymnázium, Ledeč nad Sázavou
1993-1999
 
   
FJFI ČVUT, katedra matematiky, obor matematické inženýrství,
zaměření matematické modelování, diplomová práce
"Rozpoznávání zdrojů akustické emise pomocí neuro-fuzzy systému"
1999-2009
  
Doktorské studium, FJFI ČVUT, katedra matematiky, obor matematické inženýrství,
zaměření matematické modelování, disertační práce "Zpracování signálů akustické emise pomocí umělých neuronových sítí".
 
Zaměstnání:
1998 ... Výzkumný pracovník v Ústavu termomechaniky AVČR.
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
Chlada M., Převorovský Z.: Treshold Counting in Wawelet Domain. (Journal of Acoustic Emission, 20 (1), ISSN 0730-0050, 134 - 144, 2002)
stáhnout

Převorovský Z., Chlada M., Vodička J.: Inverse Problem Solution in Acoustic Emission Source Analysis - Classical and Artificial Neural Network Approach. (in: P.P. Delsanto, ed.: "Universality of Nonclassical Nonlinearity with applications NDE and Ultrasonics", SPRINGER - Science+Business Media, Inc., New York, USA, 2007, ISBN‑10: 0387‑33860‑8, chapter 32)

Chlada M., Převorovský Z.: AE Source Recognition by Neural Networks with Optimized Signal Parameters. (28th European Conference on Acoustic Emission Testing "EWGAE - Kraków 2008", Kraków, September 17‑19, 2008, Proc. ed. by K. Ono, ISBN 978‑83‑7242‑478‑5, pp. 250‑255)
stáhnout

Chlada M.: Zpracování signálů akustické emise pomocí umělých neuronových sítí. (Disertační práce, ČVUT FJFI, 2008)
stáhnout
Výuka
Cvičení v rámci přednášky Analýza signálu na KM FJFI, seminární přednášky na MFF UK.

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS