Ing. Patrik Zima, Ph.D.


Department:  Office of Research Support
Phone: +420 266 053 392
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID): I-2315-2014
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Patrik_Zima

2005: Advanced school Fluid dynamics of cavitation and cavitating turbopumps (CISM, Udine, Italy)
2003: Ph.D., Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Ph.D. thesis: \\\\\\\"Cavitation Rates and Bubble Dynamics in Gas-Contaminated Water\\\\\\\"
1998: Institute of Thermomechanics AS CR
1997: Graduate Assistant, University of Cincinnati, USA, College of Engineering, Dept. of Aerospace Engineering
1995: Ing., Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering
1994: Externship at FINA-Borealis, Antwerp, Belgium

Selected publications

Zima, P., Fürst, T., Sedlář, M., Komárek, M., Huzlík, R.: Determination of Frequencies of Oscillations of Cloud Cavitation on 2D Hydrofoil from High-Speed Camera Observations. J. Hydrodynamics, ser. B, Vol. 28, Issue 3, 2016, pp. 369–378, http://dx.doi.org/10.1016/S1001-6058(16)60640-6

Sedlář M., Krátký T., Zima, P.: Numerical Analysis of Unsteady Cavitating Flow around balancing Drum of Multistage Pump. Intl. J. Fluid Machinery and Systems, Vol. 9 (2016) No. 2, p. 119-128.

Sedlář, M., Zima, P., Komárek, M.: Numerical Prediction of Erosive Potential of Unsteady Cavitating Flow around Hydrofoil. Appl. Mech. and Mat., 2014, Vol. 565, pp. 156–163, http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.565.156

Zima, P., Sedlář, M.: Modeling bubble collapse aggressiveness in traveling bubble cavitation using bubble breakup model, Proc. 8th Intl. Symp. on Cavitation, CAV2012 – No. 209, August 13-16, 2012, Singapore, pp. 182-186.

Zima P., Maršík F.: Cavitation rates in water with dissolved gas and other impurities. J. Therm. Sci., Vol. 12 (2003), No. 2, 151-156, 170, http://dx.doi.org/10.1007/s11630-003-0057-1

Grants

2020–202218_054/0014697Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR
2018–2021EF16_027/0008500Podpora zahraničních stáží pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR
2013–2015GA13-23550SExperimentální výzkum a matematické modelování nestacionárních jevů při hydrodynamické kavitaci
2010–2012GAP101/10/1428Mechanizmy kolapsu a štěpení ultrazvukem buzených kavitačních bublin v blízkosti pevné stěny v Newtonské kapalině
2007–2009GA101/07/1612Vliv fyzikálních vlastností vody na nukleaci bublin a kavitační poškození v čerpadlech
2004–2006GP101/04/P108Ověření zobecněné teorie nukleace pro podmínky kavitace ve vodě v hydrodynamických strojích (garant prof.Maršík)