Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Department:  Department D 2 - Thermodynamics
Phone: +420 266 053 322
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID): B-7071-2013
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Vaclav_Vins

Education
2010: Ph.D. at Faculty of Mechanical Engineering at CTU in Prague, program: Mathematical and Physical Engineering
2005: Ing. at CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics

Study stays and working activities
2017 – 2018: specialist in Technical development at Škoda Auto a.s., Development of engine cooling (11 months)
2011: Young Scientist IAPWS Project - Ruhr-Universität Bochum, Germany (6 months)
2001 – 2009: cooperation with PH department at CERN laboratory, Switzerland
2008 till now: research assistant at the Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i.
2006 – 2008: part time job at the Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i.
2005: Technical Student Program at CERN – TS department (10 months)
2003: Summer Student Program at CERN – PH department (2 months)
2002: study at the Lund Institute of Technology (Sweden) organized by Erasmus/Socrates program (5 months)
2001 – 2005: assistant in the research at Department of physics at CTU in Prague

Scientific community membership
IAPWS - Working group for Thermophysical Properties of Water and Steam

Selected publications

List of publications and presentations

Researcher ID: B-7071-2013
ORCID: orcid.org/0000-0002-6250-1420
ResearchGate: Vaclav_Vins

Grants

2019–2021GA19-05696SVlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách - Experiment modelování a molekulární simulace
2015–2017GA15-07129YPovrchové napětí vody a vodných směsí v rovnovážném a metastabilním stavu
2012–2015M100761201Fázové rovnováhy hydrátů plynů modelované pomocí referenčních stavových rovnic - teoretický základ pro nové technologie CCS a transportu plynů
2011–2013GPP101/11/P046Povrchové vlastnosti metastabilních tekutin používaných v technických aplikacích - teoretická a experimentální studie