prof. Ing. Václav Uruba, CSc.


Department:  Department D 1 - Fluid Dynamics
Phone: +420 266 053 414
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Education
1981    Ing.                             Applied Mechanics       Czech tech.uni.
1990    CSc.(PhD)                  Applied Mechanics       Czechoslovak AS
2007    Doc.(assoc.prof.)       Applied Mechanics       Czech tech.uni.
2014    Prof.                              Mechanical Eng.            Uni West Bohemia

Employment
1981-1984     Institute of motor vehicles research                      researcher
1984-1987     Institute of Thermomechanics CZ AS                    regular doctor student
1987-1995     Institute of Thermomechanics AS CR                   scientific worker
1995-2011     Institute of Thermomechanics AS CR, (v.v.i.)        head of department
2011-             Institute of Thermomechanics AS CR, (v.v.i.)        head of laboratory

Fellowships
1993-1994    CEAT Université de Poitiers, Francie          9 months
2006               Queens University, Belfast, UK                    2 months

Interests
Fluid dynamics, shear layers, turbulence, coherent structures, turbulent diffusion, dynamical systems, experimental methods in fluid dynamics.

Selected publications

   Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav: On the receptivity of the by-pass transition to the length scale of the outer stream turbulence. European Journal of Mechanics B-Fluids, Roč. 19, (2000), s. 707-722. ISSN 0997-7546
   Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Mazur, Oton: Control of a channel-flow behind a backward-facing step by suction/blowing. International Journal of Heat and Fluid Flow, Roč. 28, č. 4 (2007), s. 665-672. ISSN 0142-727X
   Uruba, Václav - Mazur, Oton - Jonáš, Pavel: Jet in crossflow: A few remarks on the crossflow structure influence. 3-211-00753-9. In: Manipulation and control of jets in crossflow. Wien : Springer, 2003 - (Karagozian, A.;Cortelezzi, L.; Soldati, A.) s. 77-86. - (Courses and Lectures. CISM.)
   Hladík, Ondřej - Jonáš, Pavel - Uruba, Václav: Dynamics of turbulent spots in transitional boundary layer. Journal of Physics, Conference Series, č. 318, (2011), s. 1-5. ISSN 1742-6596.
   Uruba, Václav - Jonáš, Pavel - Hladík, Ondřej: Dynamical structure of the turbulent boundary layer on rough surface. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Roč. 11, č. 1 (2011), s. 603-604. ISSN 1617-7061
   Uruba, Václav - Knob, Martin: Dynamics of a Boundary Layer Separation. EngineeringMechanics, Roč. 16, č. 1 (2009), s. 29-38. ISSN1802-1484
   Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Uruba, Václav -Veselý, Jan - Radolf, Vojtěch - Bula, Vítězslav: Coherent structures in the flow inside a model of the human vocal tract with self-oscillating vocal folds. Acta Technica CSAV, Roč. 55, č. 4 (2010), s. 327-343. ISSN 0001-7043
   Jonáš, Pavel - Mazur, Oton - Uruba, Václav: Comparison between the wall roughness effect and the free stream turbulence impact and their joint action on boundary layer development. ERCOFTAC Bulletin, Roč. 80, (2009), s. 82-86.
   Kellnerová, Radka ; Kukačka, Libor ; Jurčáková, Klára ; Uruba, Václav ; Jaňour, Zbyněk. PIV measurement of turbulent flow within a street canyon: Detection of coherent motion. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2012, Roč. 104, SI, s. 302-313. ISSN 0167-6105.
   Uruba, Václav: Dynamics of flow behind backward-facing step in a narrow channel, EPJ Web of Conferences, Vol. 45, Article No.: UNSP 01108, 8s, 2013, ISSN: 2100-014X.

Teaching

CTU Prague
Aerodynamics
Turbulence
Shear Flows
Engineering Experiment - Fluid Dynamics

UWB Plzeň
Fluid Mechanics
Testing of Energetic Machines

Grants

2017–2019GA17-01088SProstorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku 3D
2014–2017TA04020129Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů
2014–2017TA04011437Přímá simulace vírových struktur v kompresorech metodou MILES-WBF
2013–20157AMB13PL003Modelování nestacionárních komplexních proudů
2010–2014GAP101/10/1230Dynamika sekundárního proudění v kanálech
2008–2012GA101/08/1112Řízení odtržení mezních vrstev
2006–2009OC 114Fyzikální modelování transportních procesů v mikrometeorologických proudech
2005–2007GA101/05/0675Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska hemodynamiky
2004–2008IAA2076403Aktivní řízení proudění pomocí syntetických paprsků
2001–2003GA101/01/0449Difuzorová proudění se speciálními okrajovými podmínkami
2000–2004OC 715.90Fyzikální modelování difuze z bodových zdrojů v přízemní vrstvě městské zástavby