prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.


Department:  Department D 2 - Thermodynamics
Phone: +420 266 053 342
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2010–2014GAP201/10/0357Moderní matematické a počítačové modely pro ne-elastické procesy v pevných látkách