Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D.


Department:  Department D 3 - Dynamics and Vibration
Phone: +420 266 053 121
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

2006-present:   research scientist, Institute of Thermomechanics ASCR
2010:   Ph.D. in Mechanics of solids, deformable bodies and continua, CTU in Prague, FME, thesis: Direct and inverse task in acoustics of the human vocal tract
2003:   M.Sc. in Applied mechanics, Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering

Grants

2019–2021GA19-04477SModelování a měření strukturálně-akustických interakcí s prouděním v biomechanice tvorby hlasu člověka
2012–2014GPP101/12/P579Akustické rezonanční vlastnosti vokálních dutin - přímá a iverzní úloha