Ing. Petr Sedlák, Ph.D.


Department:  Department D 5 - Ultrasonic Methods
Phone: +420 266 053 672
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Education: 2002 - MSc. (Ing.) degree in Physical Engineering, FNSPE, CTU in Prague
2008 - Ph.D. degree in Physical Engineering, FNSPE, CTU in Prague

Professional experience:
2003 – present Institute of Thermomechanics CAS, Laboratory of Ultrasonic Methods, senior researcher – Development of ultrasonic methods for elastic properties measurement, development of phenomenological models for SMA.
2008 – present Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of solid state engineering, CTU in Prague

Selected publications

http://www.researcherid.com/rid/G-9758-2014

Teaching

Regular lectures in Smart materials and their applications, Computer Simulations of Condensed Matter and Solid State Physics Department of solid state engineering, FNSPE, CTU in Prague

Grants

2018–2020GA18-03834SJevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování
2017–2019GA17-04871SElasticita slitin titanu řízená teplotně a napěťově indukovanými fázovými
2013–2016GA13-13616SVyšetřování elastických vlastností materiálů připravených metodou intenzivní plastické deformace
2010–2012GAP108/10/1296Vývoj a charakterizace aktivních hybridních textilií s integrovanými NiTi vlákny mikronových průměrů s nanozrnnou strukturou
2009–2010GP106/09/P302Vývoj makroskopického termomechanického modelu pro materiály s tvarovou pamětí