prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.


Department:  Department D 1 - Fluid Dynamics
Phone: +420 266 053 824
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2009–2012GA103/09/0977Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením
2007–2009GA101/07/1508Moderní matematické modely a numerické metody pro řešení turbulentního proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice
2006–2008GA103/06/0461Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn
2002–2004GA103/02/0545Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace
1998–2002GV101/98/K001Experimentální modelování a numerické řešení složitého prostorového proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice