Ing. Anna Machová, CSc.


Department:  Department D 4 - Impact and Waves in Solids
Phone: +420 266 053 023
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2010–2013GAP108/10/0698Nové přístupy k ýzkumu únavového šíření trhliny v módech II, III a II + III
2002–2005IAA2076201Simulace křehce-tvárného chování mikrotrhlin metodou molekulární dynamiky v 2D a 3D úlohách
2002–2004ME 504Role konkurenčních skluzových procesů a atomárního otupení trhliny na křehce-tvárnou odezvu v železe
1997–2001IAA2076701Porušování alfa-železa a vliv nečistot, simulace metodou molekulární dynamiky