Ing. Josef Krofta, Ph.D.


Department:  Department D 4 - Impact and Waves in Solids
Phone: +420 266 053 144
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2009–2011GP101/09/P577Numerický model ultrazvukových časově-reverzních zrcadel a jeho experimentální ověření