Ing. Jiří Dobiáš, CSc.


Department:  Department D 4 - Impact and Waves in Solids
Phone: +420 266 053 973
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2008–2012GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami
2005–2007GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků
2002–2004GA101/02/0072Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků