prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.


Department:  Department D 1 - Fluid Dynamics
Phone: +420 266 053 273
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Teaching

Grants

2012–2014GAP101/12/1554Experimentální výzkum organizovaných struktur v turbulentní mezní vrstvě nad drsným povrchem s překážkami
2012–2015LD12007Náhlý výron toxického plynu a jeho šíření v zástavbě.
2011–2014TA01020428Výzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu
2006–2009OC 113Přízemní vrstva nad městskou zástavbou: tvorba a vývoj databází
2005–2007FT-TA/026T1- Aerodynamický výzkum malých obchodních a dopravních letounů
2004–2006GA205/04/0311Studium rozptylu emisí v městské/průmyslové zástavbě a jejím okolí metodou fyzikálního modelování
2004–20081ET400760405Simulace mezní vrstvy atmosféry nad složitým povrchem a vizualizace výsledků
2003–2006OC 723.002Vliv atmosférické chemie na horní troposféru, spektroskopické a kinetické studie, simulace ve větrném tunelu
2002–2004GA205/02/0898Studium šíření znečištění ovzduší v městské aglomeraci a volné krajině pomocí metody fyzikálního modelování a lidarového in-situ měření
2001–2004IAA3040101Fyzikální a chemické modelování tvorby a šíření sekundárních polutantů v městské a venkovské krajině
2001–2003GA205/01/1120Model mezní vrstvy atmosféry s vysokým rozlišením pro modelování epizod vysokých koncentrací v městské zástavbě
2001–2004OC 715.10Fyzikální modelování znečištění ovzduší
2001–2004KSK3012103Procesy uvnitř a na povrchu zemského tělesa i v jeho plynném a plazmatickém obalu a okolním prostoru