Ing. Igor Zolotarev, CSc.


Department:  Department D 3 - Dynamics and Vibration
Phone: +420 266 053 149
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2013–2016GA13-10527SAnalýza subsonického flutteru elasticky uložených profilů s využitím interferometrie a CFD
2009–2012GA101/09/1522Experimentální výzkum nestacionárních proudových polí v okolí kmitajícího profilu křídla s aplikacemi v aeroelasticitě
2001–2004IAA2076101Vlastní kmitání a stabilita skořepin v interakci s proudící tekutinou