Ing. Jan Hrubý, CSc.


Department:  Department D 2 - Thermodynamics
Phone: +420 266 053 762
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Education
1993 Ph.D. degree (in Czech nomenclature CSc.) Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Thermomechanics, Thermodynamics and Fluid Dynamics
1988 MSc. degree (in Czech nomenclature Ing.) Czech Technical University in Prague, Mechanical Engineering
   
Experience
2006 head of the National Committee of the IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam)
2005 head of the Department of Thermodynamics of the Institute of Thermomechanics
1998–2004 deputy head of the Department of Thermodynamics of the Institute of Thermomechanics
1997 head of the Laboratory of Kinetics of Phase Transitions of the Institute of Thermomechanics
1995 researcher at the Institute of Thermomechanics, Department of Thermodynamics
   
Stays abroad
1999–2000 Technical University Eindhoven, Dept. of Applied Physics, Eindhoven, The Netherlands: Theoretical and experimental investigation of multi-component nucleation at high pressures, application to natural gas processing (14 months).
1998 University of Cologne, Institute for Physical Chemistry: Experimental determination of binary nucleation rates (2 months).
1994–1995 Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Abt. Kinetik der Keimbildung (Dept. Kinetics of Nucleation), Göttingen, Germany: Experimental determination of nucleation rates using an expansion chamber (18 months).
1993 Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen, Germany: Optical methods in fluid dynamics (2 months).

Scientific community membership

 • Czech Aerosol Society
 • International Association for the Properties of Water and Steam, WG Thermophysical Properties

Selected publications

Selected journal papers

 1. Pátek J., Hrubý J., Klomfar J., Součková M., Harvey A.H.: Reference Correlations for Thermophysical Properties of Liquid Water at 0.1 MPa. Journal of Chemical and Physical Reference Data 38, 21-29 (2009).
 2. Feistel R., Wright D.G., Miyagawa K., Hrubý J., Jackett D.R., McDougall T.J., Wagner W.: Development of Thermodynamic Potentials for Fluid Water, Ice and Seawater: A New Standard for Oceanography. Ocean Sci. 4, 275–291 (2008).
 3. Maršík F., Němec T, Hrubý J., Demo P., Kožíšek Z., Petr V., Kolovratník M.: Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures. J. Solution Chem. 37, 1671–1708 (2008).
 4. Hrubý J., Labetski D. G., Van Dongen M. E. H.: Gradient theory computation of the radius-dependent surface tension and nucleation rate for n-nonane clusters. J. Chem. Phys. 127, 164720-1 – 164720-14 (2007).
 5. Peeters P., Pieterse G., Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: Multi-component droplet growth I: Experiments with supersaturated n-nonane vapor and water vapor in methane. Phys. Fluids. 16, 2567-2574 (2004).
 6. Delale C.F, Hrubý J, Maršík F Homogeneous bubble nucleation in liquids: The classical theory revisited. J. Chem. Phys. 118, 792-806 (2003).
 7. Peeters P.,Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: High pressure nucleation experiments in binary and ternary mixtures. J. Phys. Chem. B 105, 11763-11771 (2001).

Recent conference contributions

 1. Hrubý J., Kolovratník M., Ždímal V., Jiříček I., Bartoš O., Moravec P.: Determination of the heterogeneous nuclei in the superheated steam using a new sampling technique. In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Athens, 2007, pp. 861-866.
 2. Krejčí P., Hrubý J., Ždímal V., Trávníček Z.: Laminar co-flow tube for homogenous binary nucleation study. Report Series in Aerosol Science 83, , Helsinki: FAAR, 2006, pp. 161-164.
 3. Richtr K., Hrubý J., Mareš R.: Surface Tension of Supercooled Water: On The Way. In: Report Series in Aerosol Science 83, Helsinki: FAAR, 2006, pp. 308-311.
 4. Hrubý J., Holten V.: A two-structure model of thermodynamic properties and surface tension of supercooled water. In: Water, Steam, and Aqueous Solutions for Electric Power. Advances in Science and Technology. Kyoto: Maruzen Co., 2005.
 5. Kodymová J., Hrubý J., Špalek O., Jirásek V., Čenský M., Zagidullin M. V., Nikolaev V.D., Svistun M.I., Khvatov N.A.. Hager G. D.: Advanced concepts of singlet oxygen generator for a chemical oxygen-iodine laser. In: Proceedings of the AIAA Plasmadynamics and Laser Conference 36. Toronto: AIAA, 2005. pp. 1-11.
 6. Hrubý J.: How Stationary Is the Stationary Cluster? In: Nucleation and atmospheric aerosols 2004. Kyoto : Kyoto University Press, 2004, s. 268-272.

Teaching

 • Ph.D. and M.Sc. supervisor at the Czech Technical University in Prague, Technical University in Liberec, University of West Bohemia in Plzeň
 • external lecturer of courses „Technical Thermodynamics“, „Thermophysical Properties of Fluids“ at TU Liberec

Grants

2018–2020TH03020313Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin
2018–2022EF16_019/0000753Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií (Bio-CCS/U)
2018–20208J18FR008Společný francouzsko-český výzkum podchlazených vodných systémů
2016–2017INGO II LG15040Zastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) v letech 2016-2017
2016–2018GA16-02647SVlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.
2014–2016TA04011656Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti
2014–20177F14466Fázové přechody v CCS systémech
2013–2015IAPWS - LG - INGZastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS).
2011–2015GAP101/11/1593Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup
2009–2012GA101/09/1633Vývoj a aplikace nových experimentálních metod pro měření heterogenních částic v přehřáté páře
2009–2013IAA200760905Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech
2009–2012LA09011Mezinárodní spolupráce ve výzkumu vlastností vody a vodných směsí v rámci IAPWS
2005–2007GA101/05/2214Metastabilní voda a vodní pára
2005–2007GA101/05/2524Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních kondenzačních jader ve vodní páře
2003–2003GA101/03/Z031Výzkum vzniku sekundárních atmosférických aerosolů jako jedné z příčin klimatických změn
2002–2006IAA2076203Vývoj experimentálních metod pro měření rychlosti nukleace ve směsích přítomných v čisté a znečištěné atmosféře
2000–2002GA101/00/1282Vznik atmosférického aerosolu z plynných spalin fosilních paliv: nukleace kapiček v systému kyselina sírová-voda