Ing. František Valeš, CSc.


Department:  Department D 4 - Impact and Waves in Solids
Phone: +420 377 279 650
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2007–2009GA101/07/0727Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám
2007–2009GA101/07/0946Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních
2006–2008GA101/06/0213Nestacionární napjatost a disperzní vlastnosti ortotropních těles
2000–2002GA101/00/0674Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech