doc. Ing. Alexander I. Fedortchenko, DrSc.


Department:  Department D 2 - Thermodynamics
Phone: +420 266 052 303
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Александр И. Федорченко

Selected publications

Introduction to Fractional Calculus (PDF)

Grants

2012–2013LH12042Mikrooptický snímač viskozity kapalin, využívající ztráty intenzity světla při ohybu kmitajícího vlákna