Ing. Rudolf Dvořák, DrSc.


Department:  Department D 1 - Fluid Dynamics
Phone: +420 266 053 132
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2008–2010ME08025Transonické a supersonické proudění v lopatkových strojích
2005–20061P05ME738Transonické a supersonické proudění v lopatkových strojích
2003–2004ME 627Transonické vnitřní proudění
2001–2003GA101/01/0450Aerodynamický výzkum transsonického radiálního turbínového lopatkování
1999–2001IAA2076901Odtržené proudění ve vnitřní aerodynamice