doc. Ing. Jan Červ, CSc.


Department:  Department D 4 - Impact and Waves in Solids
Phone: +420 266 052 033
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2011–2014GAP101/11/0288Návrh inteligentních kompozitových struktur
2006–2010IAA200760611Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech
2000–2004IAA2076001Šíření vln v anizotropním prostředí a jeho aplikace v nedestruktivním hodnocení materiálů