Ing. Michal Blaháček, Ph.D.


Department:  Department of Finance and Operations
Phone: +420 266 053 122
E-mail:
Publications:
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Grants

2007–2009GA101/07/1518Využití fuzzy metod pro lokalizaci zdrojů akustické emise
2000–2003GA106/00/D105Odhad disperzních a útlumových charakteristik ultrazvukových vln pomocí umělých neuronových sítí