Ing. Pavel Antoš, Ph.D.


Department:  Department D 1 - Fluid Dynamics
Phone: +420 266 052 031
E-mail:
Publications: Search in ASEP Database
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Education
Ph.D. -  Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University (CTU) in Prague, programme: Applied Mechanics
Ing.   -   Faculty of Mechanical Engineering of the CTU in Prague, programme: Fluid Dynamics and Power Engineering

Experience
2005-            Institute of Thermomechanics ASCR, v. v. i.
2003–2005  Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague

Stay abroad
2002-2003   von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium
(VKI Diploma Course in Fluid Dynamics, programme: Turbomachinery and Propulsion) (9 month)

Grants

2012–2016GAP101/12/1271Vliv složitých okrajových podmínek na přechod do turbulence
2010–2012GPP101/10/P556Interakce volného turbulentního proudění s polem teploty generovaným řadou rovnoběžných žhavených vláken