Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D.


Funkce:  Zástupce vedoucího oddělení
Oddělení:  Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
Telefon: 266053121
Místnost:  M2405
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-9749-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-1783-9692
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Vojtech-Radolf

2006-nyní:   vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR
2010:   Ph.D. v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze, disertační práce: Přímá a inverzní úloha v akustice vokálního traktu člověka
2003:   Ing. v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Granty

2019–2021GA19-04477SModelování a měření strukturálně-akustických interakcí s prouděním v biomechanice tvorby hlasu člověka
2012–2014GPP101/12/P579Akustické rezonanční vlastnosti vokálních dutin - přímá a iverzní úloha