Ing. Petr Pařík, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053441
Místnost:  M7201A
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID): G-9696-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-3308-8593
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání

  • Ph.D. – Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí (2010)
  • Ing. – Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Aplikovaná mechanika (2003)

Zaměstnání

  • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Oddělení rázů a vln v tělesech (od roku 2004)

Zahraniční vědecké stáže

  • Kyung Hee University, College of Engineering, Yongin, Korea (2018) – 3 měsíce
  • Northwestern University, McCormick School of Engineering, Evanston, IL, USA (2005) – 4 měsíce

Vybrané publikace

Ostatní

  • člen České společnosti pro mechaniku (od roku 2015)
  • hlavní vývojář programového MKP systému PMD (od roku 2011)
  • autor výukové pomůcky Výpočet prutových soustav pro studenty SŠ a VŠ

Granty