prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.


Oddělení:  Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Telefon: 266053046
Místnost: 
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2013–2015VG3VS/128Spektroskopické senzory pro detekci a monitorování nebezpečných plynů a par v infračervené a terahertzové oblasti
2008–2011SPII1A0/45/07Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení