Ing. Michal Duška, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266053399
Místnost:  M2511
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7055-2014
ORCID:
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Michal_Duska

Vzdělání
2010 Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí
2003 Ing. České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí

Zahraniční stáž

2005 (tři měsíce) Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde (Building Physics and Services) - Nizozemí

Zaměstnání
2012 – dosud Ústavu termomechaniky AV ČR
2005 – 2012 České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí
1998 – 2004 Mikroklima s.r.o.

Členství ve vědeckých společnostech
2012 Člen Českého národního komitétu pro vlasnosti vody a vodní páry
2006 Pokladník IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Granty