Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R)

Dne 29. ledna 2020 jsme se přihlásili k principům Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu Evropské komise (HRS4R). Tato strategie je souborem 40 principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Budeme usilovat o získání ocenění HR Excellence in Research Award („HR Award“), které Evropská komise uděluje výzkumným organizacím za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Organizace s oceněním HR Award je pro výzkumníky zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvality pracovního prostředí.

Na zavádění strategie pracuje realizační tým projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s názvem „Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR“ (doba řešení 2020–2022). Realizační tým má tuto organizační strukturu:

Manažer projektu: Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu

Řídicí výbor:

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., zástupce ředitele a předseda Komise pro doktorské studium
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
Ing. Václav Vinš, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu a výzkum
Chandra Shekhar Prasad, Ph.D., postdoktorand
Mgr. Marie Kajprová, specialistka na propagaci a personalistiku
Ing. Viktor Kratochvíl (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), externí poradce
Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu

Pracovní skupiny:

Pracovní skupina PS 1 – Etické a profesní aspekty
Ing. Luděk Pešek, CSc., vedoucí vědeckého oddělení
Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D., vědecká pracovnice
Ing. Václav Vinš, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu a výzkum

Pracovní skupina PS 2 – Nábor a výběr pracovníků
Mgr. Marie Kajprová, specialistka na propagaci a personalistiku
Ing. Patrik Zima, Ph.D., vedoucí útvaru pro podporu výzkumu
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., zástupce ředitele a předseda Komise pro doktorské studium

Pracovní skupina PS 3 – Pracovní podmínky
Ing. Tomáš Němec, Ph.D., vědecký pracovník
RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D., věděcká pracovnice, místropředsedkyně Dozorční rady a tajemnice Komise pro doktorské studium
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz

Pracovní skupina PS 4 – Vzdělávání a školení
Ing. Jan Kozánek, CSc., vědecký pracovník
Chandra Shekhar Prasad, Ph.D., postdoktorand
doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., vedoucí vědeckého oddělení a člen Komise pro doktorské studium

Kam dál:

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků
Dotazník pro zaměstnance (srpen 2020)
Employee Questionnaire (August 2020)