Ing. Michal Duška, Ph.D.


Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: +420 266 053 399
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
2010 Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí
2003 Ing. České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí

Zahraniční stáž

2005 (tři měsíce) Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde (Building Physics and Services) - Nizozemí

Zaměstnání
2012 – dosud Ústavu termomechaniky AV ČR, oddělení termodynamiky
2005 – 2012 České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav techniky prostředí
1998 – 2004 Mikroklima s.r.o.

Členství ve vědeckých společnostech
2012 Člen Českého národního komitétu pro vlasnosti vody a vodní páry
2006 Pokladník IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)

Granty