prof. Ing. František Maršík, DrSc.


Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: +420 266 053 823
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
LinkedIn:
ResearchGate:

1999 Prof. - ČVUT, FSI Praha, specializace „termodynamika a mechanika tekutin“
1994 Doc. - Proudění heterogenních směsí s relaxačními procesy
1991 DrSc. - Vliv disipativních procesů na stabilitu napěťových a rychlostních polí v pevných tělesech a tekutinách
1990 vedoucí oddělení termodynamiky
1974 CSc. - Aplikace metod nerovnovážné termodynamiky na proudění stlačitelných tekutin
1967 nastoupil do Ústavu termomechaniky AV ČR
1961 Fakulta jaderné a technické fyziky ČVUT, Praha

Zahraniční stáže
2008 TU Stuttgart (1 měsíc)
1989, 1992, 1993 MPI für Strömungsforschung, Göttingen (3, 1, 3 měsíce)
1981, 1982 Université Libre de Bruxelles, Dept. of Physical Chemistry (1, 2 měsíce)
1971 Institute of Heat and Mass Transfer, Minsk (3 měsíce)

Vědecké společnosti
2005–2006 Prezident IAPWS, 2010-2022 člen World Concil on Biomechanics (WCB)

Ocenění
Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně za zásluhy v biomechanice a její aplikace v oblasti pojivových tkání (uděleno 2017)
Čestná medaile Františka Křižíka za zásluhy v technických vědách a aplikaci vědeckých výsledků (udělěno 2014)

Vybrané publikace

Knihy
František Maršík, Ivan Dvořák: Biotermodynamika, Academia Praha, 1998.
František Maršík: Termodynamika kontinua,  Academia Praha, 1999.

Vědecké články
V. Beran, M. Sedláček, Maršík F.: A new bladeless hydraulic turbine, Applied Energy 104 (2013) 978–983

Klika V., Maršík F.: A thermodynamic model of bone remodelling: the influence of dynamic loading together with biochemical control, J Musculoskelet Neuronal Interact 2010; 10(3):220-230

Klika V., Maršík F.:  Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions, J. Phys. Chem. B, 113, 14689-14697, 2009.

Maršík F. et al.: Remodelling of living bone induced by dynamic loading and drug delivery — Numerical modelling and clinical treatment, Mathematics and Computers in Simulation 80 (2010) 1278-1288

Němec T., Maršík F., Mičan O.: The characteristic thickness of polymer electrolyte membrane and the efficiency of fuel cell, Heat Transfer Eng., 30(7), 2009.

Maršík F. et al.: Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures, J. Sol. Chem., (2008) 37; 1671-1708 DOI:10.1007/s10953-008-9337-4

Němec T., Maršík F., Palmer D. A.: Binary nucleation of water and sodium chloride, J. Chem. Phys. 124, 044509, 2006.

Maršík F., Mařík I., Klika V.: Chemistry of bone remodelling processes, Locomotor System 12 (1+2), 51-61, 2005.

Maršík F., Převorovská S., Brož Z., Štembera V.: Numerical model of the human cardiovascular system - Korotkoff sound simulation, Cardiovascular Engineering: An International Journal 4 (2), 194-199, 2004.

Delale C.F., Hrubý J., Maršík F.: Homogeneous Bubble Nucleation in Liquids: The Classical Theory Revised, J. Chem. Phys. 118 (2), 792-806, 2003.

Maršík F., Mejsnar J.: The Balance of Entropy Underlying Muscle Performance, J. Noneq. Thermodynamics, 19, 197-216, 1994.

Výuka

Termodynamika kontinuaTermodynamika kontinua na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
Příklady ke stažení (PDF)

MozekBiotermodynamika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
Příklady ke stažení (PDF)

Teorie rázu ve viskoelastickém kontinuu

Granty

2013–2016TA03030978Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče
2009–2012GA106/09/1573Optimalizace chemického složení, strukturních charakteristik a mechanických vlastností slitiny NiTi pro biomechanické účely
2009–2009HYTEP
2008–2011GA106/08/0557Materiálové vlastnosti žil a jejich remodelace
2006–20111M06031Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí
2005–2007GA101/05/2536Proudění vodní páry v nerovnovážných podmínkách
2005–2007GA101/05/2537Stabilita smykových proudění s velkými teplotními a hustotními gradienty
2005–20061P05ME726Výzkum dvoufázového proudění a řízení škodlivých emisí
2004–2005GA202/04/1341Generování a distribuce vorticity ve volném proudu plazmatu
2004–20071P04LA214Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu vlastností vody a vodních směsí - IAPWS
2003–2005GA106/03/1073Využití materiálů s tvarovou pamětí pro náhradu cévních stěn
2003–2005GA106/03/0958Aplikace tkáňové biofluidiky v inovaci biomateriálů
2003–2004ME 710Kinetika kondenzace v proudící páře a jejích směsích a vícefázové proudění v CFB kotlích
2002–2004GA101/02/0364Proudění vodní páry s příměsemi plynů a pevných částí
2000–2004IBS2076003Potlačení vzniku a účinků kavitace v hydrodynamických strojích
1999–2001GA101/99/0059Stabilita a bistabilita proudění s vírovými strukturami
1999–2001GA101/99/0625Proudění stlačitelné tekutiny s interakcí homogenní a heterogenní kondenzace