Ing. Jan Trnka, CSc.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053763
Místnost:  M3216
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2007–2010IAA201990701Chování vybraných zemědělských produktů při rázovém zatěžování
2007–2009GA101/07/0588Nedestruktivní analýza vad v tenkostěnných skořepinách pomocí akuatických vln
1999–2003IAA2076904Diagnostika nestacionární dynamické napjatosti v deskových a skořepinových útvarech