Předchozí   Další   Dolů   Obsah 

J) Matematika

Matematický režim se nastaví vstupem do jednoho z dále uvedených prostředí. V těchto prostředích nesmí být žádný prázdný řádek. V matematickém režimu se používají fonty nezávislé na nastaveních vně matematického prostředí s výjimkou nastavení velikosti - to platí i po vstupu do matematického režimu.

Matematická prostředí:
\begin{math} \end{math} (ekvivalentně \( \) nebo $ $) ... vzorec v textu
\begin{displaymath} \end{displaymath} (ekvivalentně \[ \] ) ... vzorec mimo text bez čísla
$$ $$ ... TeXovské "prostředí" pro vzorec mimo text
\begin{equation} \end{equation} ... číslovaná rovnice (vzorec)
\begin{eqnarray} \end{eqnarray} ... zarovnané číslované rovnice (vzorce} podle zarážek
\begin{eqnarray*} \end{eqnarray*} ... zarovnané nečíslované rovnice (vzorce) podle zarážek

Některá prostředí zařizují automatické číslování rovnic. Číslo je odvozeno od pořadí rovnice a od čísla oddílu, ve kterém se nachází. Uživatel může standartně číslování ovlivnit jen způsobem "tuto rovnici čísluj - nebo nečísluj" s jednou výjimkou - v TeXovském prostředí $$ $$ funguje TeXovský příkaz \eqno - a to tak, že na okraj stránky přidá řetězec, který následuje za \eqno (např. $$x^2+3=4 \eqno(2) $$).

Pozn. TeXovské prostředí $$ $$ nezvyšuje hodnotu čítače rovnic equation. Pokud tuto hodnotu chceme zvýšit o jedničku i v tomto případě, pak (nejlépe dovnitř $$ $$) umístíme příkaz \refstepcounter{equation}.

Příklad1:

  \begin{eqnarray}
  x &= & 8(x-9) + y + 14 \nonumber \\
  x &= & 8(x-9) - y + 15 \\
  -3x &= & 0.5x + 0.1 y - 103 
  % příkaz \\ za posledním řádkem by LaTeX pochopil
  % jako že má následovat ještě jedna rovnice a 
  % očísloval by prázdný řádek
  \end{eqnarray}
Příklad na prostředí eqnarray
Pokud se hned za rovnici přidá klíčové slovo \nonumber, nebude tato číslovaná. Velikost mezery mezi řádky v tomto prostředí je určena délkovým registrem \jot. Pozn.: vytváření sloupců v prostředí eqnarray funguje asi následujícím způsobem:
 1. prohlédnou se všechny řádky v eqnarray a rozhodne se o počtu sloupců podle řádku s největším počtem tabulátorů &
 2. pokud je na některém řádku méně než tento největší počet tabulátorů, jakoby se doplní na konec tohoto řádku příslušný počet tabulátorů (před případné \\ a \nonumber)
 3. šířka daného sloupce se nastaví podle položky, která je ze všech řádků nejširší, přičemž se nikdy nejde pod jistou minimální šířku
Pokud v prostředí eqnarray místo & text (kde text je nějaký text - kus vzorce) napíšeme \lefteqn{text}, pak se to chová jako & text až na to, že se šířka textu při nastavování zarážek chápe jako nulová a text se zarovnává podle levé zarážky. To se dá využívá pro složitější rozdělování rovnic na více řádků: např.:

Příklad2:

	   
  \begin{eqnarray*}
  \lefteqn{y=a+b+c+d+e+f+g-} \\
  & & -\sqrt{a+b+c+d+e+f+g}
  \end{eqnarray*}
Další příklad na prostředí eqnarray
Matematickou obdobou (se všemi detaily) textového prostředí tabular je prostředí array (musí být vnořeno v prostředí displaymath nebo equation - v případě, kdy chceme, aby matice byla mimo text, a nebo mezi \( \) - pokud chceme, aby matice byla v textu).

Příklad3:

  \begin{equation}
  \begin{array}{ccc@{\quad}r}
  x & x-y+z & z & 31.27 \\
  x-y & y+z & -z & 2.32 \\
  x & y & 2 z & -4,36 \\
  \end{array}
  \end{equation}
Příklad na prostředí array
Příklad4:
  $$\left( \begin{array}{ccc@{\ }r}
  a & b & c & -10.15 \\
  a & b & c & 3.1 \\
  a & 0.3 b & 0.1c & -24 \\
  \end{array} \right)$$
Příklad na prostředí array
Příklad5:
  $$f(x) = \left\{ \begin{array}{r@{\quad}c}
  y, & x > \pi \\
  -y, & x \leq \pi \\ \end{array} \right.
  $$ 
Ještě jeden příklad na prostředí array
Nastavení písma v matematice:
\mathnormal{text}, \mathrm{text}, \mathbf{text}, \mathsf{text}, \mathit{text}, \mathtt{text}, \mathcal{text} Pokud potřebujeme v matematickém prostředí napsat kousek normálního textu (kdy písmena nebudou chápána např. jako jména proměnných), můžeme použít příkaz makebox{} (nebo zkráceně jen mbox{}) - viz. boxy nebo nastavení jako např. \textrm{}. V případě \makebox{} (\mbox{}) je text v argumentu vysázen písmem, které platilo těsně než jsme vstoupili do matematického prostředí.
Číslo rovnice je ve třídě article jednoduché arabské číslo uzavřené v kulatých závorkách. Ve třídách book a report je místo jednoho čísla dvojčíslí ze dvou arabských číslic oddělených tečkou, kde první položka je číslo kapitoly a druhá je pořadí rovnice v dané kapitole (např. (2.3)).

Matematické symboly:

Šipky:
\leftarrow \Leftarrow \longleftarrow \Longleftarrow
\leftrightarrow \Leftrightarrow \longleftrightarrow \Longleftrightarrow
\hookleftarrow \leftharpoonup \leftharpoondown \rightleftharpoons
\uparrow \Uparrow \downarrow \Downarrow
\updownarrow \Updownarrow \nearrow \searrow
\swarrow \nwarrow \mapsto \longmapsto
\leadsto

a ještě slova, kde je right místo left (kromě těch, kde je left i right)

Relace:
\leq \geq \prec \succ
\preceq \succeq \ll \gg
\subset \supset \subseteq \supseteq
\sqsubset \sqsupset \sqsubseteq \sqsupseteq
\in \ni \vdash \dashv
\equiv \sim \simeq \asymp
\approx \cong \neq \doteq
\propto \models \perp \mid
\parallel \bowtie \Join \smile
\frown

pozn: pro \Join je potřeba standartní balík latexsym

Binární operátory:
\pm \mp \times \div \ast
\star \circ \bullet \cdot \cap
\cup \uplus \sqcap \sqcup \vee
\wedge \setminus \wr \diamond \bigtriangleup
\bigtriangledown \triangleleft \triangleright \lhd \rhd
\unlhd \unrhd \oplus \ominus \otimes
\oslash \odot \bigcirc \dagger \ddagger
\amalg

pozn: pro \lhd, \rhd, \unlhd a \unrhd je potřeba standartní balík latexsym

Symboly ke kterým se obvykle přidávají indexy (které jsou často nad a pod):
\sum \prod \coprod \int \oint
\bigcap \bigcup \bigsqcup \bigvee \bigwedge
\bigdot \bigotimes \bigoplus \biguplus

Příklad: $$\sum_{i=0}^\infty g_i$$ nebo $$\int_0^\infty f\,dx$$ V samostatném (vysázeném) vzorci se indexy k těmto symbolům umisťují nad a pod na rozdíl od vzorce v textu. TeXovský příkaz \limits (napsaný těsně za symbolem) však umožňuje i v textu vnutit psaní indexu nad a pod, např: $\int\limits _0^1$. Pokud chceme, aby indexy nebyly nad a pod i ve vysázeném vzorci, můžeme použít analogický příkaz \nolimits.

Další různé symboly:
\aleph \hbar \imath \jmath \ell
\wp \Re \Im \mho \prime
\emptyset \nabla \surd \top \bot
\| \angle \forall \exists \neg
\flat \natural \sharp \backslash \partial
\infty \Box \Diamond \triangle \clubsuit
\diamondsuit \heartsuit

pozn: pro \Box a \Diamond je potřeba standartní balík latexsym

Funkce:
\arccos \arcsin \arctan \arg \cos \cosh \cot
\coth \csc \deg \det \dim \exp \gcd
\hom \inf \ker \lg \lim \liminf \limsup
\ln \log \max \min \Pr \sec \sin
\sinh \sup \tan \tanh
Řecká abeceda:
\Upsilon\upsilon
\alpha \betta \Gamma \gamma \Delta \delta
\epsilon \varepsilon \zeta \eta \Theta \theta
\vartheta \iota \kappa \Lambda \lambda \mu
\nu \Xi \xi \o \Pi \pi
\varpi \varrho \Sigma \sigma \varsigma \tau
\Phi \phi \varphi \chi
\Psi \psi \Omega \omega
Závorky a příbuzné oddělovače: (je dobré je uvést příkazem \left nebo \right - pak se automaticky zvolí vhodná velikost)

( ) [ ] \{ \} \langle \rangle \lfloor \rfloor
\lceil \rceil \uparrow \downarrow \updownarrow \Uparrow
\Downarrow \Updownarrow | \| / \backslash

Pokud má na jedné straně závorka chybět, je třeba místo oddělovače použít tečku. Příklad:

  $$f(x) = \left\{ \begin{array}{r@{\quad}c}
       y, & x > \pi \\
       -y, & x \leq \pi \\ \end{array} \right.
  $$
Některé akcenty nad znakem v matematice:
\hat{}, \tilde{}, \bar{}, \vec{}, \dot{}, \ddot{} (dvě tečky),
\acute{} (čárka)
Spodní index - vytváří se za pomocí podtržítka (např. a_1 nebo a_\infty nebo a_{23}, když je index předepsán jako více znaků, pomůžeme si skupinou - např. a_{23}, funguje samozřejmě i např. toto a_\mathbf{23})

Horní index - naprostá analogie se spodním indexovánim, pouze místo podtržítka je nyní stříška (např. x^2).

Dají se samozřejmě vytvářet i indexy k indexům (např. x_{2_1}, ale musí se dát pozor na závorky - např. \int_0^1 je integrál od nuly do jedné;

Zlomky: vytváří se pomocí \frac{čitatel}{jmenovatel} (např. \frac{\sqrt{x}}{\pi}).

Některé další příkazy v matematickém režimu: \widehat{} \widetilde{} \imath a \jmath (i a j bez tečky) \stackrel{}{} (umístí první parametr v indexove velikosti nad druhý parametr Příklad: $U\stackrel{lim}{\rightarrow}V$)
\underbrace{} a \overbrace{} (vytvoření vodorovné svorky pod a nad objektem), ve vzorci mimo text lze \underbrace nebo \overbrace opatřit indexem - pak se tento index umístí pod nebo nad svorku (např. $$\underbrace{a_1+\overbrace{a_2+\cdots +a_9}^8+a_{10}}_{10}$$) \sqrt[]{} (např. $\sqrt[m]{1+x}$ nebo $\sqrt[{\textstyle m}]{1+x}$)

\not - přeškrtnutí vpravo - znak za \not bude škrtnut; příklad: \not>; funguje tak, že se překrývá tento znak přeškrtnutí s následujícím znakem; polohu přeškrnutí vzhledem k objektu lze tedy ovlivnit vložením vhodné mezery mezi \not a znak; Pokud je znak symbol, vše funguje jak bylo řečeno, jinak může být potřeba uzavřít znak do složených závorek.

Různé tečky:
\ldots (lze použít i v textovém režimu), \cdots, \vdots, \ddots
Desetinné číslo v matematickém režimu - např. $1{,}345$.
Mezery v matematickém režimu:
\! záporná uzká mezera,   \; široká mezera,   \ mezislovní mezera,
\, úzká mezera,   \: střední mezera,   \quad čtverčík,   \qquad dva čtverčíky


 Předchozí   Další   Nahoru   Obsah