LIST OF PARTICIPANTS

Ing. Pavel Antoš
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

prof., Ing., DrSc. Miroslav Balda
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Prof. Ing. DrSc. Igor Ballo
UMMS SAV

Ing., CSc., Doc. Zdeněk Bayer
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Lukáš Bednář
ŠKODA POWER a. s.

Ing. Hana Bellerová
Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI VUT v Brně

Ing Pavel Beran
ČVUT - fakulta stavební

Ing. Jiří Blekta
Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti; Technická univerzita v Liberci

Ing. Jan Boháček
Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI VUT v Brně

Ing. Jan Bořkovec
ÚMTMaB FSI VUT v Brně

Ing. Miroslav Brouček
ČVUT v Praze, fakulta stavební

Ing. Jaroslav Brož
Fakulta stavební ČVUT

Doc. RNDr. CSc. Tomáš Březina
VUT FSI

Ing. Ph.D. Jiří Čečrdle
Výzkumný a zkušební letecký ústav

doc., Ing., CSc. Vladimír Čech
OSVČ

RNDr. Olga Červená
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Dr. Štefan Čorňák
Univerzita obrany v Brně

Prof.,Ing.,DrSc. Jan Čulik
ČVUT,Fakulta biomedicínského inženýrství

Ing. Petra Dančová
Technická univerzita v Liberci

Ing. Vladimír Dániel
MZLU v Brně

Ing. DrSc. Ivan Dobiáš
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Michal Drahorád

Ing. Vladislav Drobný
TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.

Doc.Dr.Ing. Jan Dupal
ZČU v Plzni

Ing. Rastislav Ďuriš
Katedra aplikovanej mechaniky MtF STU

Ing. Daniel Dušek
Vysoké učení technické v Brně

Igor Eisner
WUSAM Engineering s.r.o

Ing., Ph.D. Petr Ferfecki
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

RNDr., CSc. Zdeněk Fiala
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Petr Filip
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

Dr. Cyril Fischer
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Lucie Fišerová
FSI VUT v Brně

Ing. Marek Foglar
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ing. Michael Formánek
ŽĎAS, a.s.

Ing. Pavel Formánek
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., Ph.D. Petr Frantík
STM FAST VUT v Brně

Ing. Vladislav Fröhlich
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Ph.D. Vladimír Fuis
Centrum mechatroniky - ÚT AV ČR a UMTMB FSI VUT v Brně

Ing. Jan Gajdošík
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing. Zdeněk Hadaš
FSI  VUT v Brně

Ing., Ph.D. Michal Hajžman
Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Ph.D. Radim Halama
VŠB-TU v Ostravě, FS, KPP

Doc.RNDr.CSc. Zdeněk Hlaváč
Západočeská univerzita

Ing. CSc. Miroslav Hlaváček
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Milan Hnízdil
Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI VUT v Brně

Doc. Ing. CSc. Petr Hora
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., DrSc. Jaromír Horáček
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. CSc. Vladimír Horák
Univerzita obrany v Brně

Ing., DrSc. Milan Hortel
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., CSc. Bohumír Hoření
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

Ing. Ph.D. Pavel Houška
ÚAI FSI VUT v Brně

Ing. Stanislav Hračov
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Zbyněk Hrubý
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., PhD. Pavel Hutař
ÚFM AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. CSc. Milan Chalupa
Univerzita obrany

Ing., CSc. Zdeněk Chára
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

 Ivan Jandejsek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Radek Jandora
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

doc., RNDr., DrSc. Zbyněk Jaňour
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Prof.Ing.DrSc. František Jirous
ČVUT, FS

Ondřej Jiroušek
ÚTAM AV ČR

RNDr. DrSc. Pavel Jonáš
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Josef Jurenka
Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky,
ČVUT v Praze

Ing. Josef Kellner
ZČU v Plzni, FAV, KME

doc., Ing. CSc. Zbyněk Keršner
STM FAST VUT v Brně

Mgr. Alexander Kharlamov
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

Ing. Radim Klečka
VŠB-TU Ostrava, Katedra ATŘ-352

Ing. Martin Knob
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Karel Kodejška
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., CSc. Václav Kolář
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

Ing. Radek Kolman
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., Ph.D. Hana Konečná
UO  v Brně

Eva Koubová
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

DrSc., Ing. Petr Koudelka
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Tomáš Koudelka
Fakulta stavební, ČVUT

Ing., CSc. Václav Koula
ZD Rpety, DAKEL

Ing., CSc. Jaromír Král
Kloknerův ústav ČVUT

Ing. Radomil Král
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Prof. Ing. DrSc. Ctirad Kratochvíl
Centrum mechatroniky,
pob.ÚT AVČR v Brně

Ing. Petr Krček
FSI VUT v Brně

Ing. Petr Krejčí
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., Ph.D. Tomáš Krejčí
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ing. PhD. Jiří Krejsa
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Ph.D. Jaroslav Kruis
Katedra mechaniky, FSv ČVUT

Prof. Ing. CSc. Jiří Křen
FAV, ZČU v Plzni

Ing. Jan Křepela
VUT Brno, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

 Ivo Křivánek
ŽĎAS,a.s.

Ing. Tomáš Kubela
FSI VUT v Brně

Ing. Anna Kučerová
ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mechaniky

Ing. Martin Kukačka
ČVUT v Praze, FSI, VCSVTT

Ing. Jiří Kunecký
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

RNDr.CSc. Martin Kyncl
PSP Enginnering a.s. Přerov

 Bohuš Kysela
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

 Daniel Kytýř
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Pavel Lamač
ŽĎAS,a.s.

Ing., Ph.D. David Lehký
STM, FAST, VUT v Brně

Ing., Ph.D. Matěj Lepš
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing. Ivan Lizoň
WUSAM ENGINEERING s.r.o.

Ing. Libor Lobovský
Katedra mechaniky, Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Václav Losík
VZLÚ, a.s.

prof.Ing.DrSc. Pavel Macura
VŠB-TU Ostrava

Ing. Zdeněk Majer
FSI VUT v Brně

Doc., Ing. , DrSc. Daniel Makovička
ČVUT, Kloknerův ústav

Ing. Ph.D. Jiří Malášek
VUT v Brně, FSI

Ing., Ph.D. Tomáš Marada
FSI VUT v Brně

Ing., CSc. Petr Markov
FEA Comp.

Ing. Ph.D. Dita Matesová
STM FAST VUT v Brně

prom. fyz. Oton Mazur
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., CSc. Václav Mík
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

Ing., DrSc. Jiří Minster
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

 Libuše Mokrá
ŽĎAS,a.s.

Dr.Ing. Štefan Morávka
Zpč.univerzita, Nové technologie-výzkumné centrum

doc. Ing. CSc. Jozef Mudrik
MtF STU

Ing. Aleš Musil
Západočeská univerzita v Plzni

Ing. CSc. Milan Nad
Katedra aplikovanej mechaniky, Materiálovotechnologická fakulta
STU v Trnave

Ing., Ph.D. Luboš Náhlík
ÚFM AV ČR

Ing. Tran Nam Thanh
ČVUT, Sfa

Ing., CSc. Tibor Nánási
MtF STU Trnava

Ing., DrSc. Jiří Náprstek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing., Ph.D. Ctirad Novotný
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ing. Ph.D. Lubomír Novotný
TOSHULIN, a.s.

Ing. Lukáš Novotný
ČVUT v Praze, FSI, VCSVTT

prof. Jiří Novotný
VUT Brno

Ing. Ph.D. Jiří Omes
ŽĎAS, a.s.

Ing. Petr Pařík
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., PhD. Michal Pásek
LF-MU Brno

Ing., CSc. Ladislav Pečínka
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Ing. Jaroslav Pekař
ČVUT-Fsv

Ing.,Ph.D. Iva Petríková
Technická univerzita v Liberci

Prof. Ing. CSc. Jindřich Petruška
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Mgr. Lenka Pivokonská
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

RNDr., Ph.D. Martin Pivokonský
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

 Radek Pivokonský
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

Ing. Ph.D. Michal Pohanka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Dr. Ing. Pavel Polach
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

Ing. Marek Posch
ČVUT Fakulta stavební

Ing, Ph.D. František Pražák
VUT v Brně

Ing. Miloš Prokeš
ŽĎAS, a.s.

Ing.,  DrSc. Ladislav Půst
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Vojtěch Radolf
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Jaroslav Rojíček
VŠB-TU OSTRAVA

Ing., Ph.D. Dalibor Rozehnal
UO Brno

Ing. Bohuslav Růna
Spectris Praha s.r.o.

Stanislav Růžička
vedoucí propagace a ITC ŽĎAS, a.s.

Ing. Pavel Rybář
ČVUT v Praze, FSI, VCSVTT

Ing., Ph.D. Ivan Sedlák
UO v Brně

Ing. Prokop Sedlák
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Ph.D. Stanislav Seitl
AV ČR BRNO

Ing. Jaroslav Siegl
ZČU v Plzni, FAV, KME

Vladislav Singule
VUT FS, Brno

Ing. Michal Sivčák
Technická univerzita v Liberci

Ing. Petr Skalka
FSI VUT v Brně

Ing. Antonín Skarolek
Technická univerzita v Liberci

Ing. Jiří Sobotka
ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna

Ing. Alena Somolová
Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Doc., Ing., CSc. Josef Soukup
Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Ing. Vladimír Stavrovský
ČVUT, FS

Ing., PhD. Juraj Stein
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Ing. Petr Stejskal
C.I.E.B. Kahovec, s. s r.o.

Prof.Ing.DrSc. Jiří Stodola
Univerzita obrany Brno

Ing. Jaroslav Svoboda
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. Ladislav Svoboda
ČVUT

Ing. Jan Sýkora
ČVUT v Praze, Fakulta Stavební

Ing. Lucie Šestáková
ÚMTMB FSI VUT v Brně, ÚFM AV ČR

Ing. Oldřich Ševeček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ing., CSc. Oldřich Šifner
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

doc.,Dr.,Ing. Zbyněk Šika
ČVUT FS

Ing. Irena Šiková
ŠKODA POWER a. s.

prof. RNDr. CSc. Jan Šklíba
Technická univerzita v Liberci

Ing., Ph.D. Alena Škuderová
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing.,Ph.D., Jaromír Škuta
VŠB-TU Ostrava

Ing., Ph.D. Vít Šmilauer
ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Katedra Mechaniky

Ing. CSc. Miroslav Španiel
Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, ČVUT v Praze

Ing., Ph.D. Jiří Šuta
PSPEngineering a.s.

Ing. Jiří Švéda
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ing., CSc. Ladislav Tajč
ŠKODA POWER a. s.

Doc. Ing., DrSc. Aleš Tondl

Ing., CSc. Zdeněk Trávníček
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Prof.Ing.CSc. Jiří Tůma
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ing. Milan Turek
FSI VUT Brno

Ing., CSc. Václav Uruba
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing. CSc. Shota Urushadze
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Prof.,Ing.,DrSc. Michael Valášek
ČVUT FS

Ing. Richard Valenta
CIDEAS

Dr. David Vališ
University of Defence

Terezie Valoušková
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

doc.,Dr.,Ing. Tomáš Vampola
ČVUT Fs

Ing., PhD. Daniel Vavřík
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing., Ph.D. Stanislav Věchet
FSI VUT v Brně

Prof.,Ing.,CSc. Stanislav Veselý
EKOL, spol. s r.o.

Ing., Ph.D. Tomáš Vít
Technická univerzita v Liberci

Ing. Zuzana Vitingerová
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing., DrSc. Pavel Vlasák
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v.v.i.

Dr. Ing. Jan Vokřál
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

PhDr., Ing. Jan Volek
Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Ing. Jan Vorel
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing., Ph.D. Miroslav Vořechovský
STM FAST VUT v Brně

Ing. Jan Vyčichl
Ústav teoretické a aplikované mechaniky  AV ČR, v.v.i.

Ing. Radovan Zadražil
Spectris Praha spol. s r.o.

doc. Ing. DrSc. Jaroslav Zapoměl
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ing., Ph.D. Jan Zeman
Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Prof. Ing., DrSc. Vladimír Zeman
Katedra mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Miroslav Zemánek
FSI VUT

Ing. Ph.D. Patrik Zima
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ing., CSc. Igor Zolotarev
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.